ثبت نام

پیش ثبت نام سال تحصیلی 1400 - 1399

پیش ثبت نام دبستان

زمان ثبت نام به پایان رسیده است و با واجدین شرایط، حداکثر تا 10 اردیبهشت ماه تماس گرفته خواهد شد.

پایه های دوم تا ششم دبستان

مدرسه نیکان برای سال تحصیلی 1400 - 1399، دانش آموز نمی پذیرد.

پایه های هفتم و هشتم

جهت ثبت نام برای سال تحصیلی 1400 - 1399، به سایت دبیرستان نیکان به نشانی nikan.sch.ir مراجعه فرمایید.