ثبت نام

فرم درخواست شرکت در مراحل ثبت نام سال تحصیلی 1404 -1403

ورود به مدرسه - متولدین 1396 و 1397

فرم درخواست شرکت در مراحل ثبت نام روز دوشنبه 20 فروردین ساعت 5 بعد از ظهر فقط به صورت حضوری توزیع خواهد شد. کسانی که برای دریافت فرم مراجعه می کنند لازم است به خاطر داشته باشند :
1- مدرسه در این نوبت برای کلاس اول دبستان پذیرش نخواهد داشت.
2- توضیحات مربوط به فرم حدود 1 ساعت طول خواهد کشید.
3- ضروری است پدر و مادر نوآموزان، هر دو در این جلسه حضور داشته باشند.
4- لطفا از به همراه آوردن نوآموزان و یا سایر فرزندان خودداری فرمایید.
نکته مهم : افرادی که بعد از تکمیل ظرفیت سالن در مدرسه حاضر می شوند به ناچار تا ساعت 6 بعد از ظهر (برای نوبت دوم شنیدن توضیحات) منتظر خواهند ماند.

ثبت نام پایه های دوم تا ششم

 چنانچه برای سال تحصیلی 1404-1403 امکانی برای پذیرش دانش آموزان در این مقاطع وجود داشته باشد از تاریخ 15 اردیبهشت ماه 1403 از همین طریق اطلاع رسانی خواهد شد. 

پایه های هفتم و هشتم

جهت ثبت نام برای سال تحصیلی 1403 - 1402، به سایت دبیرستان نیکان به نشانی nikan.sch.ir مراجعه فرمایید.